Hakkımızda

"VISIGHT Teknoloji" Olarak Alanında Lider Bir Teknoloji Firmasıyız

Milli teknolojinin gelişimine katkıda bulunmak amacının gereklerini yerine getiren, teknolojik dönüşüme öncülük eden, maliyet etkin ve güvenilir çözümler geliştiren,öncü olmakla sıradışı olmak arasındaki mücadeleyi kapsayan bir vizyona sahip alanında lider bir teknoloji şirketi olmak.

  • Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemleri
  • Yapay Zeka Çözümleri
  • Görüntü İşleme & Bilgisayarlı Görü
  • Keşif Gözetleme Sistemleri

Bilgisayarla Görü ,Yapay Zeka ve Savunma Sanayii alanlarında; yurt içi ve dışındaki müşterilerine katma değeri yüksek, yenilikçi ,güvenilir ürün ve çözümler sunan, Türkiye’nin teknolojik alanda dışa bağımlılığını azaltarak milli teknolojinin gelişimine katkıda bulunan bir teknoloji şirketi olmak.

İnsan kaynakları politikamız, ülkemizin ve VISIGHT Teknolojinin gelecek başarılarına katkı sağlamak için çalışan başarılı, azimli ve ahlaki değerlerine saygı duyan bir yol izlemektedir.

Bu amaçla ;

  • Şirketin hedeflerini gerçekleştirmek üzere yapacağı faaliyetleri, optimum sayıda personelle yerine getirmeyi,
  • İş kapsamına uygun yetkinlikte personelin seçimi gerçekleştirmeyi,
  • Personelin kişiliğine önem vermek ve saygı duymak; maddi ve manevi hakların korunmasını gözetmeyi,
  • Şeffaf, Eşit, Adil ve Katılımcı Yönetim anlayışı ile süreçlerimize dahil etmeyi,
  • Personellerin bilgilerini, becerilerini, kurum ve kişilerle ilişki yetkinliklerini artırmayı,
  • Değişimlere ve gelişime hızlı bir şekilde adapte olabilecek organizasyonel yapısını sürekli geliştirmeyi

konularındaki temel ilkeleri esas almaktadır.

VISIGHT TEKNOLOJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ faaliyetleri esnasında hizmet vermekte olduğu müşterilerinin hassas verilerine, özel erişim/bağlantı bilgilerine, kritik cihazlara ait özel konfigürasyon ve iletişim bilgilerine sahip olabilmektedir.


Ürün ve hizmet sağlanan kurum ve kuruluşların güvenini temin etmek ve verdiğimiz hizmetler için kullandığımız bilgi varlıklarımızın güvenliğini sağlamamız öncelikli amacımızdır.


Bu bağlamda; iş birliğinde bulunduğumuz müşteriler, resmi kurumlar ve bayilerimiz ile ilişkilerimiz çok değerlidir.


Sunmakta olduğumuz ürün ve hizmetlerin sürekliliği, elimizde tuttuğumuz bilgilerin gizliliği, müşterilerin veya kendi içimizdeki bilgi varlıklarının bütünlüğü yüksek öneme sahiptir.


Bu amaçla :

– ISO 27001:2013 sistemini kurduk , etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

– Risklerimizi sürekli gözden geçiriyor ve kabul edilebilir seviyenin üstündeki riskler için kontroller uyguluyoruz.

– Ürün ve/veya hizmet verdiğimiz kişi ve/veya kurumlara ait hiçbir bilgiyi 3. şahıslara paylaşmayacağımızı, bu kişi ve/veya kurumların bilgilerine yetkisiz olarak ulaşmaya çalışacak kötü niyetli kişilerin ataklarına karşı güncel güvenlik duvarlarını oluşturacağımızı tahhüt ederiz.

– Kişisel Verilerin Koruması (KVK) Kanunu gereksinimlerini karşılamak için donanım, yazılım, eğitim ve diğer kontroller için gerekli çalışmaları yürütmekteyiz.

– Çalışanların bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak ve bu farkındalığı şirket kültürünün bir parçası haline getirmek amacıyla çalışmalar yürütmekteyiz.

– Türkiye Cumhuriyeti yasa ve yönetmeliklerine tam olarak uymayı taahhüt ederiz.

– Bilgi Güvenliği Politikamızda yer alan amaç ve hedefleri destekleyen çalışmalar, her yıl oluşturulan Bilgi Güvenliği Planında yer alır ve bu çalışmaların ilerleme durumları, yıl içinde takip edilir ve raporlanmaktadır. Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi sağlanır, sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yönetim tarafından gözden geçirilmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, aktarılmak suretiyle işlenecektir. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması;

KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, şirketimizin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere aktarılabilecektir

 

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

– İşlenip işlenmediğini öğrenme,

– İşlenmişse bilgi talep etme,

– İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

– Yurt içinde aktarıldığı 3. kişileri bilme,

– Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

– KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, haklarına sahipsiniz.

 

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Yapay Zeka
90 %
Başarı Oranı
5 Yıl Toplam Tecrübe
Neden Biz

VISIGHT Teknoloji Çözümlerini Neden Tercih Ediyorlar?

Yaratıcı Çözümler

Sektörel sorunlara yaratıcı çözümler sunarak fark yaratıyoruz

Dijital İş Geliştirme

Dijital dünyada ortaya çıkan problemlere dijital çözümler sunuyoruz

Alanında Tecrübeli Ekip Arkadaşları

Uzun yıllardır alanında görev yapmış tecrübeli ekip ile inovatif çözümler sunuyoruz

X